Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Erfaringer i spill
Forfattere:
ISBN:
9788245032031
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
159
Erfaringer i spill

Erfaringer i spill
Profesjonskvalifisering av nyutdannede barnehagelærere

Den nyutdannede læreren har sekken full av kompetanse, kunnskap og ferdigheter, men er langt fra ferdig utlært. Hvordan kan handlingsorienterte veiledningsformer gi verdifull læring og redskaper i overgangen mellom utdanning og lærerprofesjon?
 
For nyutdannede barnehagelærere kan aksjonsveiledning være et nyttig redskap i profesjonskvalifiseringen. Denne boken setter søkelys på hvordan kunnskaper fra et estetisk fagområde, teateret, kan bidra i veiledning av nyutdannede barnehagelærere det første året i deres profesjonspraksis.
 
Boken henvender seg til studenter innen veiledning, til veiledere og mentorer og til «Nettverk for nyutdannede lærere i barnehage, grunnskole og videregående opplæring». Andre som også kan ha nytte av boken, er miljøer som er opptatt av veiledning innen feltet profesjonskvalifisering, forskere, pedagogisk personale, kultur- og utdanningspolitikere og aktører innen forvaltning.
 
Børge Kristoffersen er dosent i drama ved Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning.
Format
Språk
Forventes i salg 11.08.2020
Antall
329,-