Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Er det noen sak?
Språk
Bokmål
Format

Heftet

Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
På lager - sendes nå
419,-

Er det noen sak?
Forebygging og håndtering av tvister i bygg- og anleggsprosjekter

Er det noen sak? beskriver ulike metoder parter kan benytte for å løse tvister på egen hånd. Boken gir eksempler på hvordan tvister oppstår, og hvordan de kan unngås. Noen tvister kan ha positiv virkning for begge parter, men utgangspunktet for boken er at det er lønnsomt for partene å unngå konflikter. Det kan de gjøre ved å forebygge tvister og innrette seg slik at de ikke oppstår. Hovedbudskapet i boken er at ingeniørene i prosjektene kan være vel så egnet til å løse tvister som jurister utenfra, særlig på et tidlig stadium. Det er gunstig å gripe fatt i tvister så tidlig som mulig, siden de gjerne eskalerer hvis partene ikke griper fatt i dem. De vil da kreve mer ressurser i form av penger og tid, uten at resultatene nødvendigvis blir bedre. Bruk av metoder for tvisteløsning uten domstol kan bidra til at partene løser en tvist før den går over til å bli en konflikt. Avslutningsvis beskrives tvisters normale gang gjennom domstolssystemet. Er det noen sak? er en lærebok for studenter ved universiteter og høgskoler, og dessuten en veileder for utøvende aktører. Den henvender seg primært til ingeniører og andre som ikke har juridisk spesialkompetanse. Den tidligere Faste Tekniske Voldgiftsrett i Trondheim har støttet utgivelsen. Ola Lædre (dr.ing.) er førsteamanuensis ved Institutt for bygg, anlegg og transport, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet i Trondheim. Han har også erfaring fra kommunal virksomhet og fra anleggsledelse av prosjekter.
Forfattere:
ISBN:
9788251924375
Utgitt:
Utgave:
1
Er det noen sak?