Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
En verdig alderdom
Språk
Bokmål
Format

Heftet

Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
På lager - sendes nå
759,-

En verdig alderdom
Omsorg ved livets slutt

Er du ung eller midt i livet eller gammel og opptatt av at de gamle skal ha det bra resten av sitt liv?

Da er dette boken for deg!

Denne boken er den første i en trilogi Verdighetsenteret nå utgir på Fagbokforlaget med følgende tema:

En verdig alderdom omsorg ved livets slutt
Frivillig innsats eldreomsorg
Verdighetsboken

Verdighetsenteret omsorg for gamle er en stiftelse og et nasjonalt kompetansesenter. Vårt hovedmål er å bidra til at alle alvorlig syke og døende, fremfor alt de sårbare gamle, uansett diagnose, alder eller oppholdssted, kan se frem til og oppleve en siste levetid med håp, livskvalitet og verdighet.

Verdighetsenterets konsept er basert på flerfaglig, helhetlig omsorg og det verdighetsetablerende møtet mellom eldreomsorg, demensomsorg, palliativ care, familieomsorg og frivillig innsats.

Bakgrunnen for bøkene er våre flerfaglige nasjonale opplæringsprogrammer med fokus på eldreomsorg og frivillig innsats.

Bidragsyterne til denne boken er forelesere ved våre nasjonale opplæringsprogrammer med fokus på en verdig alderdom og omsorg ved livets slutt, supplert av nasjonale pionerer innenfor området.

Målgruppen for boken er fremfor alt fagpersonalet og «fotfolket» innenfor eldreomsorg men også du og jeg, våre foreldre, deres barn og barnebarn, politikere og helsebyråkrater. Kort sagt alle som vil bidra til og oppleve at våre gamle og vi kan se frem til en verdig alderdom.


Marianne Sætrang Holm
(f. 1973) jobber som fagutvikler ved Verdighetsenteret. Hun er utdannet intensivsykepleier med master i helsefag-sykepleievitenskap og har lang klinisk erfaring fra medisinsk intensivavdeling ved Haukeland universitetssykehus. Hun arbeider nå spesielt med kompetanseutvikling, opplæring og undervisning og har et sykepleiefaglig fokus på eldreomsorg og alvorlig syke og døende. Hovedfokus fra tidligere forskningsprosjekter har vært pårørende til alvorlig syke og en verdig ivaretakelse av den døde pasient. Holm har tidligere jobbet som undervisningssykepleier og som fag- og forskningssykepleier ved Hjerteavdelingen på Haukeland universitetssykehus. I dag har hun en stilling som intensivsykepleier på hjertesviktpoliklinikken ved samme avdeling.


Stein Husebø
har vært anestesi-, intensiv- og smertelege og etter eget utsagn på vedvarende leting etter meningen med livet.
Husebø har vært overlege og avdelingsoverlege ved Haukeland Universitetssykehus og gjesteprofessor i Bonn og Wien. Han er en ettertraktet foreleser nasjonalt og internasjonalt. Husebø er en av initiativtakerne til «Palliative Care» Omsorg ved livets slutt, nasjonalt og internasjonalt. Han er også initiativtaker og leder for Verdighetsenteret Omsorg for gamle. Han har skrevet tallrike bøker og publikasjoner, også internasjonalt med temaer som blant annet etikk, kommunikasjon, smertelindring, eldreomsorg, demensomsorg, hjelp til hjelperen, siste timer og dager. Han er dessuten ansvarlig redaktør for tidsskriftet
OMSORG Nordisk tidsskrift for palliativ medisin. Og ikke minst er han bestefar til ni foreløpig

Forfattere:
(red.)
(red.)
ISBN:
9788245016499
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
350
En verdig alderdom