Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
En næring i omforming
Forfattere:
(red.)
ISBN:
9788232104260
Utgitt:
Utgave:
1
En næring i omforming

En næring i omforming
Bind III: 1880-1970

Bind III, En næring i omforming, dekker et knapt hundreår fra 1880 til 1970. I dette tidsrommet gjennomløp fiskeriene et grunnleggende omskifte, en overgang fra et kystnært og sesongpreget småbåtfiske der store deler av den voksne, mannlige kystbefolkningen deltok, til et effektivt og rasjonelt helårsfiske med langt færre, men høyst profesjonelle yrkesutøvere basert på avansert teknologi. Overgangen fikk dyptgripende virkning i mange kystsamfunn. For flertallet ble sjøen sterkere forbundet med fritid og rekreasjon, mens et mindretall omformet og forsterket sin marine forankring.

Norges fiskeri- og kysthistorie er den første nasjonale, helhetlige fiskerihistorien som er skrevet.

Format
Språk
På lager - sendes nå
Antall
619,-