Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Elevenes psykososiale miljø
Språk
Bokmål
Format

Heftet

Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
På lager - sendes nå
299,-

Elevenes psykososiale miljø
Gode strategier, harde nøtter og blinde flekker i skolemiljøarbeidet

Alle elever har rett til et godt psykososialt miljø. Likevel utsettes mange elever for mobbing og krenkelser på skolen, eller opplever å være i et dårlig skolemiljø. Hva kan skoler gjøre for å gi elevene et godt miljø?

Forfatterne viser i denne boka at det er to hovedstrategier skoler tar i bruk i arbeidet med det psykososiale miljøet: atferdsregulering og bygging av gode relasjoner mellom lærer og elev. De viser hvordan strategiene begrunnes, hva innholdet i strategiene er, og hvilke utfordringer strategiene møter.

Samtidig peker forfatterne på former for krenkelser, mobbing og dårlig miljø som går igjen selv ved skoler som bruker disse strategiene. Enten som «blinde flekker» utfordringer som går under de voksnes radar, eller som «harde nøtter» utfordringer som lærerne ser og tar tak i, men ikke får bukt med.

I boka diskuterer forfatterne behovet for å utvikle flere strategier for å adressere også de harde nøttene og de blinde flekkene og for å skape nulltoleranse for mobbing i praksis.
Boka bygger på rapporten «Skolers arbeid med elevenes psykososiale miljø. Gode strategier, harde nøtter og blinde flekker» fra 2016.

Høyoppløst bilde
Anmeldt: Elevenes psykososiale miljø

Ingunn Marie Eriksen er forsker ved Velferdsforskningsinstituttet NOVA, OsloMet.

Selma Therese Lyng er forsker ved Arbeidsforskningsinstituttet AFI, OsloMet.

Forfattere:
ISBN:
9788245021912
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
139
Elevenes psykososiale miljø