Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Elementær harmonilære
Forfattere:
(Illustratør)
ISBN:
9788245000672
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
362
Elementær harmonilære

Elementær harmonilære
Koralharmonisering, kontrapunkt, generalbass og variasjonssatser

Denne boken har en innfallsvinkel til harmonilæren som er ulik den vi finner i andre norske lærebøker. Den formidler en amerikansk satslærepedagogisk tradisjon som fokuserer på forholdet mellom linjeføring og harmonikk. Boken er likevel tilpasset norsk satslæreundervisning på høgskole- og universitetsnivå.

Boken består av to deler. Første del forener en innføring i firstemmig koralsats med en presentasjon av trinnanalyse og Schenker-inspirert reduksjonsanalyse. I andre del står de klassiske satslæredisiplinene i fokus: kontrapunkt (artsøvelser) og generalbass, samt forskjellige slags variasjonssatser. Gjennom en bevegelse fra tostemmige til flerstemmige satser legges grunnlaget for en mer detaljert fremstilling av reduksjonsanalysen og dens prinsipper. Hensikten med boken er å fremheve likevektsforholdet mellom samklangmessige og lineære strukturer i tonal musikk.

Petter Stigar er førsteamanuensis ved Universitetet i Bergen, Griegakademiet, Institutt for musikk.

Format
Språk
På lager - sendes nå
Antall
Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
639,-