Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Elektronisk forvaltning på norsk
Språk
Bokmål
Format

Heftet

Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
På lager - sendes nå
849,-

Elektronisk forvaltning på norsk
Statlig og kommunal bruk av ikt

For de fleste innebærer elektronisk forvaltning at vi kan kommunisere med forvaltningen ved bruk av nettsider, e-post og SMS. I tillegg kommer det at forvaltningen i stor grad har automatisert sine vedtak som avgjør folks plikter og rettigheter. Vedtak «urørt av menneskehender» er altså ingen sjeldenhet. Men langt færre har nok innsikt i de betydelige omstillingsprosessene som ligger bak denne utviklingen. Denne boken forklarer og diskuterer disse viktige endringene av den norske forvaltningen. • I hvilken grad har bruken av informasjonsteknologi i forvaltningsutviklingen vært styrt, og har denne styringen vært formålstjenlig?• Hvordan har teknologien endret arbeidsmåter i statlig og kommunal forvaltning?• Hvordan bruker store etater som for eksempel skatteetaten informasjonsteknologi – og hva er tenkningen bak?• Hva er de rettslige implikasjonene av å automatisere forvaltningsavgjørelser?• Hvordan bør arbeidet med å utvikle elektroniske tjenester organiseres for at de skal bli gode?• Kan elektronisk forvaltning bidra positivt til demokratiet, eller vil e-forvaltningen gi nye ulikheter?Artiklene er skrevet av eksperter med ulik faglig bakgrunn. Her kommer både folk fra forskningsfronten og fra praktisk forvaltning til orde. Det gir en vid og reflektert tilnærming som gjør det enklere å forstå norsk forvaltning anno 2008.Boken er skrevet for et bredt publikum og egner seg både som lærebok ved universiteter og høgskoler, for ansatte i offentlig sektor, for folk i bransjer som leverer fremtidige forvaltningsløsninger, og for den alminnelig samfunnsinteresserte leser.Dr.scient. Arild Jansen er førsteamanuensis ved Avdeling for forvaltningsinformatikk, Universitetet i Oslo.Dr.juris Dag Wiese Schartum er professor og leder av Avdeling for forvaltningsinformatikk, Universitetet i Oslo.
Forfattere:
(red.)
(red.)
ISBN:
9788245007701
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
417
Elektronisk forvaltning på norsk