Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Elektronisk forvaltning i Norden
Språk
Bokmål
Format

Heftet

Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
På lager - sendes nå
639,-

Elektronisk forvaltning i Norden
Praksis, lovgivning og rettslige utfordringer

Elektronisk forvaltning i Norden er skrevet av fremtredende eksperter på sammenhengen mellom jus og informasjons- og kommunikasjonsteknologi. Her drøftes utvalgte problemstillinger med relevans i for alle forvaltningsorganer som vil omstille sin forvaltning ved hjelp av informasjons- og kommunikasjonsteknologi. Boken er organisert i fire deler:• E-forvaltning i praksis, med konkrete eksempler på systemløsninger i de nordiske landene og på systemenes rettslige implikasjoner.• Endringer i lovgivningen knyttet til e-forvaltning, en oversikt over viktige endringer i lovgivningen i de nordiske landene.• Offentlighet og informasjonstilgang, om hvilken betydning bruk av IKT har fått og bør få for realiseringen av offentlighetsprinsippet, og om idealet om en åpen forvaltning.• Personvern og rettssikkerhet, om utfordringer for å ivareta den enkeltes rettigheter i forvaltningen."Eg helser velkommen initiativet til denne boka, som tek opp viktige rettslege problemstillingar knytte til elektronisk forvaltning…"Fornyings- og administrasjonsminister Heidi Grande RøysDag Wiese Schartum er professor og leder av avdeling for forvaltningsinformatikk ved Universitetet i Oslo.
Forfattere:
(red.)
ISBN:
9788245005547
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
306
Elektronisk forvaltning i Norden