Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Språk
Bokmål
Format

Digital ressurs

12 md. abonnement

Digital ressurs i salg
0,-

Eierne, styret og ledelsen
Nettressurs for studenter

Her har studenter tilgang til nettsiden for boken Eierne, styret og ledelsen: Corporate governance i Norge av Øyvind Bøhren. Nettsiden er tett koplet til boken. Tanken er at ditt utbytte av å jobbe med én komponent vil øke hvis du samtidig bruker den andre.

Her finner du ca. 200 lenker til dagsaktuelle saker om corporate governance (eierstyring), læringsmålene for det enkelte kapittel, samt definisjoner av sentrale faguttrykk brukt i boken.

Forfattere:
ISBN:
9788245025743
Utgitt:
Utgave:
1
Eierne, styret og ledelsen