Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Eierne, styret og ledelsen
Forfattere:
ISBN:
9788245025743
Utgitt:
Utgave:
1
Gå til ressurs
Eierne, styret og ledelsen

Eierne, styret og ledelsen
Nettressurs for studenter

Her har studenter tilgang til nettsiden for boken Eierne, styret og ledelsen: Corporate governance i Norge av Øyvind Bøhren. Nettsiden er tett koplet til boken. Tanken er at ditt utbytte av å jobbe med én komponent vil øke hvis du samtidig bruker den andre.

Her finner du ca. 200 lenker til dagsaktuelle saker om corporate governance (eierstyring), læringsmålene for det enkelte kapittel, samt definisjoner av sentrale faguttrykk brukt i boken.

Format
Språk
Digital ressurs i salg
Antall
0,-