Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Eierne, styret og ledelsen
Forfattere:
ISBN:
9788245009569
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
264
Gå til ressurs
Eierne, styret og ledelsen

Eierne, styret og ledelsen
Corporate governance i Norge

Temaet for denne boken er hva eierne, styret og ledelsen betyr for selskapets evne til å skape økonomiske verdier. Dette nye fagområdet kalles corporate governance, eller eierstyring. Det handler om blant annet effekter av aktivt eierskap, konflikter mellom eierne, kjønnskvoterte styrer, opsjonslønn for ledelsen, eierskifte gjennom oppkjøpsfond, eierutøvelse av pensjonsfond, eierløse selskaper og bedriftens samfunnsansvar.

Boken bygger på norsk virkelighet, bred empiri fra norsk næringsliv og mange aktuelle eksempler fra mediene. Empirien er basert på data fra samtlige norske selskaper med begrenset ansvar (AS og ASA), det vil si ca. 100 000 aktive selskaper. De aller fleste av dem er ikke på børsen, og majoriteten er familieselskaper. Slike unoterte selskaper utgjør en mye større del av norsk økonomi enn de noterte. Likevel er det generelt langt mindre kjennskap både til deres bedriftsøkonomi og deres eierstyring.

Målgruppen er studenter ved universiteter og høyskoler, samt praktikere i næringsliv, politikk og forvaltning. Boken er integrert med en egen nettside (klikk på knapp til venstre).

Øyvind Bøhren er professor i finansiell økonomi. Han leder Senter for eierforskning ved Handelshøyskolen BI.
Format
Språk
På lager - sendes nå
Antall
499,-