Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Egenkapitaltransaksjoner
Språk
Bokmål
Format

Heftet

Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
På lager - sendes nå
709,-

Egenkapitaltransaksjoner

Egenkapitaltransaksjoner er transaksjoner mellom et selskap og dets eiere:
- Stiftelse
- Kapitalnedsettelse
- Utbytte
- Kapitalforhøyelse
- Fisjon
- Konsernbidrag
- Fusjon
- Egne aksjer
- Avvikling

Boken gir en oversikt over selskapsrettslige, regnskapsmessige og skatterettslige aspekter ved hver transaksjonstype, så vel som revisors uttalelser og rede gjørelser etter selskapslovgivningen. Den behandler hovedreglene og de oftest forekommende transaksjonstypene og nevner enkelte spesielle og uvanlige transaksjoner og problemstillinger. Boken bygger på aksjelovene, regnskapsloven og god regnskapsskikk og omtaler ikke IFRS-reguleringen. Problem stillingene, som er knyttet til aksjeselskapsformene AS og ASA, kan være parallelle for andre foretaksformer.

Et oppslagsverk som gir praktisk veiledning og eksempler, à jour per mai 2014.

Forfattere:
ISBN:
9788245017854
Utgitt:
Utgave:
6
Sider:
248
Egenkapitaltransaksjoner