Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Språk
Bokmål
Format

E-bok

Heftet

Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
På lager - sendes nå
399,-

Dynamisk kompetanseledelse

I en kompleks verden med høy endringstakt utfordrer Dynamisk kompetanseledelse tradisjonelle forestillinger om kompetansestyring. Denne banebrytende fagboken gir leserne en dyptgående forståelse av hvordan kompetanse kan ledes og utvikles i et kunnskapssamfunn i stadig endring. 

Boken skiller mellom strategisk kompetansestyring og dynamisk kompetanseledelse. I stabile og forutsigbare tider kommer man langt med en strategisk tilnærming. Men med store og raske omveltninger, og stadig mer komplekse kompetansebehov, kreves det mer. Forfatterne argumenterer for at den dynamiske tilnærmingen til kompetanseledelse er avgjørende for å sikre organisasjoners levedyktighet og suksess i fremtiden. 

Dynamisk kompetanseledelse er skrevet for studenter, ledere og HR-personell som ønsker mer dynamiske og effektive måter å arbeide med kompetanse på. Boken er nyttig for alle som ønsker å forstå ledelse av kompetanse i det 21. århundret. 

Tor Endre Gustavsen er leder for avdelingen Kompetanse og kultur i Skanska Norge. Han er utdannet cand.paed. ved Universitetet i Oslo, har etterutdanning i personalledelse og 25 års erfaring med opplæring, organisasjons- og lederutvikling fra næringslivet, både i Norge og internasjonalt. 

Olav Johansen er førstelektor i organisasjon og ledelse ved Kristiania og Universitetet i Sørøst-Norge, og partner i Knowledge Management Company. Han er utdannet cand.paed. ved Universitetet i Oslo med etterutdanning i organisasjonspsykologi fra BI. Han har 15 års erfaring fra næringslivet før han begynte i akademia i 2013.

Forfattere:
ISBN:
9788245049442
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
148
Dynamisk kompetanseledelse