Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Dybdelæring i statistikk og sannsynlighet
Språk
Bokmål
Format

Heftet

Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
På lager - sendes nå
539,-

Dybdelæring i statistikk og sannsynlighet

I denne boka viser Knut Ole Lysø hvordan læreplanens  intensjoner om dybdelæring kan implementeres i praktisk  undervisning i statistikk og sannsynlighetsregning. Lære planens begreper i statistikk og sannsynlighet behandles på   en slik måte at studentene skal kunne utvikle relasjonell  forståelse for begreper innen dette fagområdet. 
Sentrale begreper blir konkretisert gjennom dialogbaserte samtaler hvor studentene blir utfordret til å analysere, løse problemer og reflektere over egen læring. Presentasjonen av fagstoffet ses i lys av kjente læringsteorier og internasjonale fag didaktiske betraktninger knyttet til statistikk og sann synlighetsregning. Her spiller modellen resonnerende statistisk læringsmiljø en viktig rolle.
Forfattere:
ISBN:
9788293598084
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
336
Dybdelæring i statistikk og sannsynlighet