Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Driftsregnskap og budsjettering
Forfattere:
ISBN:
9788245025729
Utgitt:
Utgave:
1
Gå til ressurs
Driftsregnskap og budsjettering

Driftsregnskap og budsjettering
Nettressurs

På denne siden kan forelesere laste ned undervisningsmateriell til læreboken Driftsregnskap og budsjettering (2. utgave) og Arbeidshefte til Driftsregnskap og budsjettering (5. utgave) av Aage Sending og Tor Tangenes, med bidrag av Svein Gjønnes. Her er det også løsningsforslag til oppgaver som ikke har løsning i arbeidsheftet.

Format
Språk
Ikke i ordinært salg
Antall
0,-