Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Dramaturgi i didaktisk kontekst
Språk
Bokmål
Format

Heftet

Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
På lager - sendes nå
449,-

Dramaturgi i didaktisk kontekst

Dramaturgi i didaktisk kontekst handler om å anlegge et dramaturgisk perspektiv på undervisningssituasjoner og i undervisningsplanleggingen. Verdien i det dramaturgiske perspektivet er at det fokuserer på dynamikken, handlingsrommet og mulighetene i undervisningsøyeblikket. Læreren må hele tiden ta valg, agere og relatere seg til levende og komplekse øyeblikk. Det dramaturgiske språkets mulighet ligger i en større følsomhet for situasjonen det vi kaller «praksisnærvær». Bokens forfattere, som alle er lærerutdannere, ønsker å bidra med et vokabular som kan være nyttig når man skal artikulere og diskutere disse dynamiske sidene ved lærerens profesjonsutøvelse.

Boken retter seg mot lærerutdannere, forskere, studenter, lærere i skolen og alle som er interessert i å utvikle skole og utdanning.

«Denne tilnærmingen kan tilføre lærere nye iakttakelser og utvidet kunnskap om det de holder på med til daglig.» - Hallvard Håstein, Bedre Skole

Forfattere:
(red.)
ISBN:
9788232104567
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
175
Dramaturgi i didaktisk kontekst