Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Drama, teater og demokrati
Språk
Bokmål
Format

Heftet

Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
På lager - sendes nå
579,-

Drama, teater og demokrati
Antologi II - I kultur og samfunn

Denne boken er den andre av to antologier fra pedagoger, forskere og kunstnere i den norske høgskole- og universitetssektoren som formidler drama- og teaterforskning, kunnskap og erfaringer om temaer relatert til demokrati. Antologi I er knyttet til undervisning og utdanning fra barnehage til voksenopplæring, mens denne, Antologi II, er knyttet til kultur og samfunn gjennom marginalitet, etnisitet og helse.

Antologi II gir innsyn i teaterkultur ut over undervisningskonteksten; arbeid med marginaliseringsprosesser og utenforskap, interkulturelle  utfordringer og drama/teater i en demokratisk helse- og omsorgskultur. Felles for bidragene i denne boken er interessen og kunnskapen om  hvordan kunnskap om demokrati iscenesettes og formidles. Flere av bidragene formidler prosjekter som setter fokus på fellesskap, brytninger og kollektive forhandlinger, ytringer av konflikt og konsensus, både på og utenfor scenen. Boken gir et innblikk i hvordan arbeid med teatret og teatrets arbeidsform og språk kan og kanskje bør bidra sterkere i demokratiet ut over den tradisjonelle underholdningskulturen.

De to antologiene summerer opp det treårige nasjonale forskningsprosjektet Drama teater demokrati (2014 2017). Et felles mål har vært å undersøke hvordan drama og teater behandler demokratiske tematikker og spørsmålsstillinger, og ikke minst undersøke hvordan drama- og teaterpraksiser kan bidra til en demokratisk kultur i møter mellom mennesker, ytringsprosesser, arbeidsformer og verk.

Kari Mjaaland Heggstad er dosent emerita ved Senter for kunstfag, kultur og kommunikasjon, Høgskulen på Vestlandet.
Bjørn Rasmussen er professor ved Institutt for kunst- og medievitenskap, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet NTNU.
Rikke Gürgens Gjærum er professor ved Institutt for estetiske fag, Høgskolen i Oslo og Akershus og ved  avdeling Vernepleie ved Norges arktiske universitet.

Forfattere:
ISBN:
9788245021448
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
305
Drama, teater og demokrati