Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Dimensjonering av maskindeler
Forfattere:
ISBN:
9788251919708
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
210
Dimensjonering av maskindeler

Dimensjonering av maskindeler

Boken gir en direkte og nøyaktig introduksjon til de vanligste maskindelene med betoning av de grunnleggende prinsippene. Boken presenterer utledninger av de viktigste beregningsmodellene og forutsetningene for tilhørende dimensjoneringsregler. Løste eksempler illustrerer modellene. Viktige temaer i boken er
dimensjonering mot utmatting
maskindynamikk
enkle mekanismer og tannhjul
bremser, rullingslager og fjærer
krympe-, skrue- og sveiseforbindelser
Boken henvender seg i første rekke til studenter ved universiteter og høgskoler. Ved å gi bakgrunnen til forekommende beregningsprogrammer og dimensjoneringsstandarder vil den også være et godt hjelpemiddel for praktisk arbeidende ingeniører.
Gunnar Härkegård er professor i dimensjoneringsteknikk ved Institutt for produktutvikling og materialer ved NTNU i Trondheim. Han har tidligere vært professor i faststoffmekanikk ved NTH. Han har over tjue års erfaring fra svensk og sveitsisk verkstedsindustri hvor han har vært ansvarlig for avanserte styrkeberegninger, levetidsanalyser, materialutvikling og materialvalg for damp- og gassturbiner og for høytrykksutstyr. Han er utdannet sivilingeniør i teknisk fysikk ved KTH, Stockholm og har en doktorgrad i fasthetslære fra samme sted.
Härkegårds forskning har vært rettet mot robuste metoder for dimensjonering av mekaniske komponenter. I 2004 mottok han CEGB-prisen fra Journal of Strain Analysis.
Format
Språk
På lager - sendes nå
Antall
Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
559,-