Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Digitalisering av offentlig forvaltning
Forfattere:
ISBN:
9788245022360
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
320
Digitalisering av offentlig forvaltning

Digitalisering av offentlig forvaltning
Fra lovtekst til programkode

Offentlig forvaltning er i veldig stor grad styrt gjennom lovgivningen. Derfor innebærer digitaliseringen av forvaltningen å digitalisere rettsregler. Denne boken gir bl.a. svar på

  • hvordan «oversette» fra lov til programkode for å automatisere rettsanvendelsen, og
  • hvordan personvern og rettssikkerhet kan bygges inn i forvaltningens digitale løsninger

Boken inneholder en bred gjennomgang av lovgivning som setter rammer for hvordan digitale systemer kan være.

  • En rekke bestemmelser i personvernforordningen blir gjennomgått med systemutvikling som perspektiv
  • Forskrifter til forvaltningsloven, diskrimineringslovgivning og flere andre regelverk med betydning for utvikling av forvaltningens digitale systemer blir gjennomgått

Digitalisering i offentlig forvaltning er ofte krevende fordi lovgiver ikke har tatt hensyn til at det i stor grad er maskiner, ikke mennesker, som anvender rettsreglene.

  • Boken gir anvisning på hvordan lover og forskrifter kan utformes på «automatiseringsvennlig» måte, slik at de lett kan være grunnlag for å utvikle digitale systemer.

Denne boken er konkret og praktisk rettet, og er skrevet for å få digitaliseringsjobben gjort på rettslig akseptabel måte. Boken behandler juridiske spørsmål uten å fortape seg i detaljer.

  • Boken er særlig skrevet for at «systemeiere» og jurister skal kunne stille krav, styre og delta aktivt i digitaliseringsprosjekter
  • Også teknologer og forvaltningsinformatikere vil ha stor nytte av fremstillingen.