Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Digitalisering av offentlig forvaltning
Språk
Bokmål
Format

Heftet

Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
På lager - sendes nå
639,-

Digitalisering av offentlig forvaltning
Fra lovtekst til programkode

Offentlig forvaltning er i veldig stor grad styrt gjennom lovgivningen. Derfor innebærer digitaliseringen av forvaltningen å digitalisere rettsregler. Denne boken gir bl.a. svar på
- hvordan «oversette» fra lov til programkode for å automatisere rettsanvendelsen, og
- hvordan personvern og rettssikkerhet kan bygges inn i forvaltningens digitale løsninger.

Boken inneholder en bred gjennomgang av lovgivning som setter rammer for hvordan digitale systemer kan være.
- En rekke bestemmelser i personvernforordningen blir gjennomgått med systemutvikling som perspektiv.
- Forskrifter til forvaltningsloven, diskrimineringslovgivning og flere andre regelverk med betydning for utvikling av forvaltningens digitale systemer blir gjennomgått.

Digitalisering i offentlig forvaltning er ofte krevende fordi lovgiver ikke har tatt hensyn til at det i stor grad er maskiner, ikke mennesker, som anvender rettsreglene.
- Boken gir anvisning på hvordan lover og forskrifter kan utformes på «automatiseringsvennlig» måte, slik at de lett kan være grunnlag for å utvikle digitale systemer.

Denne boken er konkret og praktisk rettet, og er skrevet for å få digitaliseringsjobben gjort på rettslig akseptabel måte. Boken behandler juridiske spørsmål uten å fortape seg i detaljer.
- Boken er særlig skrevet for at «systemeiere» og jurister skal kunne stille krav, styre og delta aktivt i digitalise ingsprosjekter.
- Også teknologer og forvaltningsinformatikere vil ha stor nytte av fremstillingen.

 

Prof. Dr. juris Dag Wiese Schartum arbeider med digital forvaltning, personvern og rettsteknologi, og har skrevet en rekke artikler og bøker innen sine forskningsområder. Han har vært med i flere lovutvalg, blant annet til forberedelse av personopplysningsloven, helseforskningsloven og sikkerhetsloven.

Forfattere:
ISBN:
9788245022360
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
320
Digitalisering av offentlig forvaltning