Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Digital forvaltning - en innføring
Språk
Bokmål
Format

Heftet

Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
På lager - sendes nå
429,-

Digital forvaltning - en innføring
Juridiske, informatiske og organisatoriske aspekter


Digital forvaltning handler om at forvaltningens gjøremål og utøvelse av myndighet i stor grad styres av algoritmer og datasystemer. Denne boken forklarer selve digitaliseringsprosessen, bakgrunnen for den og følgene av at «datamaskinene overtar».

Blant annet blir følgende temaer behandlet:
- Historisk tilbakeblikk på digital forvaltning
- Oversikt over de viktigste lover og forskrifter som regulerer digital forvaltning
- Automatisert saksbehandling og utøvelse av myndighet
- Digital forvaltning: personvern, rettssikkerhet og offentlighet
- Automatiseringsvennlig lovgivning
- Jus som hindring og som tilrettelegger for digitalisering
- Styring og samordning av digitalisering i statsforvaltningen
- Informasjonssikkerhet og personvern i kommunal digital forvaltning
- Grunnleggende om datateknologi
- Data, informasjon og gjenbruk

Digital forvaltning er et altfor komplekst fenomen til å bli forstått ved å betrakte det med «ett øye».
De tre dimensjonene i denne boken gir dybdesyn: Kombinasjonen av informatisk, juridisk og samfunnsvitenskapelig blikk på den digitale offentlige forvaltningen gjør leseren i stand til å forstå forvaltningens digitale fortid, nåtid og fremtid.

Alle forfattere er knyttet til Senter for rettsinformatikk, Avdeling for forvaltningsinformatikk ved Universitetet i Oslo.

Prof. Dr.juris Dag Wiese Schartum
arbeider med digital forvaltning, personvern og rettsteknologi, og har skrevet en rekke artikler og bøker innen sine forskningsområder. Han har vært med i fl ere lovutvalg, blant annet til forberedelse av personopplysningsloven, helseforskningsloven og sikkerhetsloven.
 
Prof. em. Dr.scient. Arild Jansen
var sentral i etableringen av det norske og nordiske samarbeidet på 80-tallet som ble avgjørende for utbredelsen av internett i Norge. Han har arbeidet med datapolitikk i forvaltningen, vært sekretær for fl ere offentlige utvalg og skrevet artikler og lærebøker om digital forvaltning.

Forsker, Dr.polit. Tommy Tranvik
er ansatt i Uninett AS. Han arbeider spesielt med digital forvaltning, informasjonssikkerhet og personvern, og har skrevet en rekke artikler og bøker innenfor disse fagområdene.

Boken er skrevet for lesere uten spesielle forkunnskaper.

Den som har lest denne boken, vil lettere kunne forstå hva digitalisering handler om. For lesere som
er ansatt i offentlig forvaltning, vil den gi et godt grunnlag for selvstendig og aktiv medvirkning i
digitaliseringsprosessene i egen etat.

Forfattere:
ISBN:
9788245022346
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
222
Digital forvaltning - en innføring