Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Didaktikk for grunnskolen
Språk
Bokmål
Format

Heftet

Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
På lager - sendes nå
519,-

Didaktikk for grunnskolen
Fellestrekk og særdrag i et fagdidaktisk mangfold

Boken tar opp både fellesdidaktiske spørsmål og fagdidaktikk for enkeltfag. Mens det fellesdidaktiske stoffet er skrevet av Else Marie Halvorsen, er enkeltfagene drøftet av fagdidaktikere innen sentrale skolefag, som norsk, matematikk og RLE, det tidligere KRl-faget, samt fra de praktiske og estetiske fagene kunst og håndverk, musikk, kroppsøving og mat og helse.

Det er en utfordring å finne balansen mellom det som binder fagene sammen og samtidig ha øye for fagenes egenart. Målet er å motvirke fagoppsplitting og fragmentarisme slik at vi kan få en større helhet over opplæringen. I boken er det lagt vekt på et sosiokulturelt læringssyn og betydningen av elevens hverdagskultur. Det er også gitt plass til både generell læreplankunnskap og spesiell fagplankunnskap. Begrep som tverrfaglighet og flerfaglighet belyses.
For hvert av enkeltfagene stilles det spørsmål om hvorfor vi har det enkelte skolefaget, hvilke konkurrerende syn som finnes innenfor faget, hva som er fagets innhold og organiseringsform, og hvordan kompetansemålene fungerer som utgangspunkt for vurdering.

Boken er beregnet på lærere og på lærerstudenter i ulike typer utdanning.

Else Marie Halvorsen er professor og jobbet tidligere ved lærerutdanningen på Notodden, Høgskolen i Telemark.

Forfattere:
(red.)
ISBN:
9788245006353
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
331
Didaktikk for grunnskolen