Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Didaktikk for en demokratisk barnehage, e-bok
Språk
Bokmål
Format

E-bok

Heftet

E-bok i salg / nedlastbar / les info først
369,-

Didaktikk for en demokratisk barnehage, e-bok

Hva er didaktisk arbeid i barnehagen? Mange oppfatter svaret på spørsmålet som «planlagte læringsaktiviteter». Men barnehagens formål er mye mer enn det som kan fanges inn i mål for barns læring. I denne boka beskrives noen kjennetegn ved barnehagens utdanningsmandat. 

Barnehagen skal gi god omsorg og sikre barn rett til medvirkning og tid til lek. Denne siden av barnehagens virksomhet kan ikke begrunnes av mål om læring eller planlagte resultater. Likevel kan arbeidet underlegges didaktiske vurderinger. I boka diskuteres viktige didaktiske kategorier, som begrunnelser, innhold, arbeidsmåter og vurdering. Demokrati, som barnehagens viktigste verdi, danner bakgrunn for innholdet.

Forfatteren henvender seg først og fremst til studenter i barnehagelærerutdanningen, men boka kan være interessant for alle som er opptatt av barnehagepedagogikk eller barnehagepolitikk.

Turi Pålerud er politisk rådgiver i Utdanningsforbundet. Hun har tidligere arbeidet i barnehage, i et pedagogisk ressursteam i en bydel i Oslo og i førskolelærerutdanningen ved Høgskolen i Oslo. Pålerud har bidratt til flere bøker om barnehagepedagogikk, barnehagepolitikk og barnehagelærerutdanning.

«Turi Pålerud dokumenterer i sin bok at didaktikk berører de mest sentrale arbeidsområder i barehagen og setter i gang spennende diskusjoner. Med saft og kraft!»
Pedagogisk bokorm
Forfattere:
ISBN:
9788245044614
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
183
Didaktikk for en demokratisk barnehage, e-bok