Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Diakoni i velferdsamfunnet
Språk
Bokmål
Format

Heftet

Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
På lager - sendes nå
329,-

Diakoni i velferdsamfunnet
Mangfold og dilemmaer

Boken Diakoni i velferdssamfunnet: Mangfold og dilemmaer tar utgangspunkt i at de menneskelige behovene for tilhørighet og anerkjennelse, samt arbeid, god bolig, ernæring og helsehjelp, er store og blir større. Diakonale aktører, etablert av ildsjeler og kirker og inspirert av Bibelens rettferdighetsbudskap, har gått i bresjen i å møte menneskelige behov. Forventningene til diakonale aktører er fortsatt betydelige, til tross for politiske, religiøse og demografiske endringer. Samtidig har diakoniaktørene problemer med å leve opp til idealene fra profetene og Jesus om rettferdighet og om fiendekjærlighet. Forfatteren diskuterer de mulighetene og utfordringene som diakoniaktørene står overfor som følge av nedbygging av velferdsstaten, demografiske endringer og avveiningen mellom global rettferdighet og nasjonal solidaritet.

Hans Morten Haugen er professor i internasjonal diakoni ved VID vitenskapelige høgskole og statsviter med doktorgrad i juss. Han har skrevet over 100 artikler, bøker og kapitler. I 2016 mottok Haugen VIDs pris for fremragende forskningsinnsats.

«Korleis kan diakonien forsette å vere nyskapande i dagens sekulære og fleirreligiøse velferdsstat? Boka inviterar til refleksjon over kva evangeliet i handling betyr i dagens og morgondagens Norge.» Tove Giske, Professor i sjukepleie, Fakultetet for helsefag, Bergen VID og President Nurses Christian Fellowship International

«Nasjonale og globale endringer utfordrer hjemlig diakonalt arbeid og dets aktører. Hans Morten Haugen er en merittert forsker som med denne boken stimulerer til ny diskusjonen om diakoniens moralske og politiske dilemma.» Aud Tønnessen, Dekan ved Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo

«Det er fint å ønske velkommen til en bok som setter diakonale aktørers verdiforankring, tjeneste og vilkår så tydelig og konkret inn i velferdssamfunnets rammevilkår.» Kari Gran Bøe, Administrerende direktør ved stiftelsen Diakonova

Her kan du lese et utdrag fra boken og se innholdsfortegnelsen.

Forfattere:
ISBN:
9788245022773
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
160
Diakoni i velferdsamfunnet