Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Det nye testamente
Forfattere:
ISBN:
9788276749854
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
216
Det nye testamente

Det nye testamente
En innføring i utvalgte tekster

Boken er beregnet på studenter på allmennlærerstudiet og tar den virkeligheten som studenter og praksisutøvere i faget møter, på alvor. Temavalg, tekstutvalg og fremstillingsmåte er tilpasset denne målgruppen.

Bokens to innledende hovedspørsmål er: Hvordan var samtiden i nytestamentlig tid, og hva preger forfatternes budskap? Stor vekt i boken har NTs viktigste tema: Hvem er Jesus? Hva er kjernen i Jesu budskap? Boken tar også for seg den kristne kirkes første historie slik den er beskrevet i Apostlenes gjerninger og Romerbrevet. For å belyse og levendegjøre stoffet der det er naturlig, trekkes det inn sider ved vår egen samtid som sammenlignes med datidens kulturelle uttrykk. Boken har også oppgaver som oppsummerer fagstoffet og utfordrer til videre faglig og didaktisk refleksjon.

Kjørven er førsteamanuensis ved Høgskolen i Innlandet og Lindboe er studieleder ved OsloMet.

Format
Språk
På lager - sendes nå
Antall
515,-