Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
kommer Design med ord
Språk
Nynorsk
Format

Heftet

Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
Forventes utgitt 29.11.2022
399,-

Design med ord
Ei innføring i innhaldsdesign og UX-skriving

Denne er til studentar og alle designarar som vil bli betre skribentar, og alle skribentar som vil bli betre designarar.
Boka skal lære deg korleis du kan bruke tekst og språk for å rettleie folk gjennom digitale brukargrensesnitt, og korleis du planlegger, strukturerer, skriv, forankrar, testar og gir personlegdom til innhald som skal løyse brukaroppgåver. 

Innhaldsdesign og UX-skriving kombinerer designmetodikk med skrivehandverket for å designe digitale brukaropplevingar med ord.

Anten du er god til å skrive frå før og vil lære deg å bruke handverket ditt i design og tenesteutvikling, eller du er ein designar som vil utvide verktøykassa di og bli betre til å skrive brukarorientert: Denne boka skal sette deg i stand til å ta rolla som innhaldsdesignar frå start til slutt i eit designprosjekt. Brukarane vil takke deg, og internett vil bli ein betre stad å vere for oss alle.  

Ord er den ultimate designkomponenten. Ingen digitale tenestar eller produkt kan klare seg utan ord. 

Susanne Egset er innhaldsdesignar i Netlife. 

Forfattere:
ISBN:
9788245037951
Utgitt:
Utgave:
1
Design med ord