Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Den usynliggjorte volden
Språk
Bokmål
Format

Heftet

Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
På lager - sendes nå
429,-

Den usynliggjorte volden
Om menn som utsettes for partnervold fra kvinner

Mye forskning på vold i nære relasjoner handler om vold mot kvinner og barn. I denne boken er oppmerksomheten rettet mot menn som utsettes for partnervold fra kvinner. Fordi partnervold mot menn er lite studert i kvalitativ forskningssammenheng, vies stor plass til mennenes fortellinger om den fysiske og psykiske volden som er utøvd mot dem. Forfatteren undersøker hvordan mennene forteller om partnervolden, om det er forskjell på vold som utøves mot kvinner og den som utøves mot menn, om omgivelsene ser hva som skjer, og hva mennene velger å gjøre med sin situasjon.

Studien er et bidrag til maskulinitetsforskning og analyserer hva som skjer når det oppstår brudd med de tradisjonelle forestillingene om kjønn.

Tove Ingebjørg Fjell (f. 1961) er professor i kulturvitenskap ved Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap ved Universitetet i Bergen.

Forfattere:
ISBN:
9788251928939
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
168
Den usynliggjorte volden