Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Den samfunnsskapte virkelighet
Språk
Bokmål
Format

Innbundet

Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
På lager - sendes nå
449,-

Den samfunnsskapte virkelighet

En oversettelse av The Social Construction of Reality.
Med innledning av Pål Veiden.

Denne boken fortjener med rette sin status som nyere klassiker innenfor samfunnsvitenskapen. Da den kom ut i 1966, ble den beskrevet som et viktig gjennombrudd i kunnskapssosiologien. Siden har den ikke vært å rokke fra pensumlistene.

Forfatterne forsøker å avklare spenningen mellom subjekt og objekt, mellom vår personlige verden og den ytre verden. Vi skaper verden aktivt gjennom våre handlinger; samtidig gjør vi verden til vår egen, vi godtar den som virkelighet. Deler av denne verden blir en ytre virkelighet, gjerne kalt strukturer. Sentralt står hverdagskunnskapen: Hvorfor oppfatter vi verden som vi gjør? Hvorfor er det slik at de fleste av oss tar samfunnslivet for gitt? Boken drøfter sentrale tema for fag som psykologi, sosiologi, filosofi og pedagogikk. Den er et program for humanistisk samfunnsvitenskap og det teoretiske studiet av menneskelige mangfold.

Peter L. Berger (1929 2017) var professor i sosiologi og teologi ved College of Arts and Sciences and School of Theology, Boston University.
Thomas Luckmann (1927 2016) var professor i sosiologi ved University of Konstanz. Hans viktigste arbeider ligger innenfor religionssosiologien. Sammen med Peter L. Berger skrev han også boken Modernity, Pluralism and the Cricis of Meaning (1995).
Pål Veiden er førsteamanuensis i sosiologi ved OsloMet.

Forfattere:
ISBN:
9788276745399
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
205
Den samfunnsskapte virkelighet