Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Den norske modellen
Språk
Bokmål
Format

Heftet

Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
På lager - sendes nå
579,-

Den norske modellen
Internasjonalisering som utfordring og vitalisering

Norge ligger på topp i internasjonale undersøkelser om levekår, lykke, velferd og tillit mellom mennesker. Samtidig blir det norske samfunnet kritisert for å ha en for stor velferdsstat, og for å mangle evne til mangfold og integrering. I Den norske modellen drøfter forfatterne hvordan økende internasjonalisering påvirker og utfordrer måten vi i Norge har valgt å organisere samfunnet på.

Bidragene i boka bygger på et bredt spekter av aktuell forskning om den norske arbeidslivs- og velferdsmodellen. Flere av problemstillingene som
Den norske modellen presenterer, har fått stor oppmerksomhet i debatter og i forskning de siste årene:

- Hva har skjedd med Norges posisjon som ledende i samarbeid og demokrati i arbeidslivet?
- Hva forteller den norske oljehistorien om trepartssamarbeid som konkurransefaktor?
- Hva skjer når en virksomhet forsøker å eksportere den norske modellen til utlandet?
- Hvordan blir modellens bærekraft undergravd gjennom sosial dumping?
- Hvordan blir modellens likestillingsmålsettinger utfordret gjennom transnasjonale omsorgskjeder?
- Hva skal til for at samfunnet evner å integrere enkelte grupper av fattige innvandrere og forhindre utenforskap?

Boka gir nyttig innsikt for forskere, politikere, partene i arbeidslivet, medier og studenter som ønsker å få en bedre forståelse av den norske samfunnsmodellen.

Brita Bungum er ph.d. og førsteamanuensis i sosiologi ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap, og forsker ved Program for lærerutdanning, NTNU. Hennes forskningsinteresser omfatter barn og unges hverdagsliv, velferdspolitikk, skole og utdanning, og familie- og arbeidsliv.
Ulla Forseth er dr.polit. og professor i sosiologi ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap, NTNU. Hennes forskningsinteresser spenner vidt, og omfatter arbeid og organisasjon, kjønn, makt og motstand, partssamarbeid og den norske modellen, risiko, regulering og sikkerhet.
Elin Kvande er dr.polit. og professor i sosiologi ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap, NTNU. Hennes forskningsområder omfatter arbeid og organisasjon, velferdsstatens foreldrepermisjoner og internasjonalisering av den nordiske arbeids- og velferdsmodellen.

Forfattere:
ISBN:
9788245017809
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
326
Den norske modellen