Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Språk
Bokmål
Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
På lager - sendes nå
499,-

Den kommunale mellomlederen
- selvstendig lagspiller

I denne boka inviteres leseren med på en oppdagelsesreise i kommunen. Temaet er hverdagshelter – mellomledere i kommuneorganisasjonen: rektorer, barnehageledere, ledere for tekniske tjenester, helsestasjoner, pleie- og omsorgstjenester, mv. 
Boka kan leses på flere plan:
  • For det første som en serie av eksempler på hvordan ledere løser oppdrag i krevende situasjoner i den kommunale hverdagen. Sentrale områder er organisasjonsutvikling, rekruttering av nøkkelmedarbeidere, samspillet med folkevalgte og etiske utfordringer. 
  • For det andre som praktiske anvisninger i hvordan kommuneorganisasjonen kan utforskes for å avdekke mer enn det som møter det blotte øye – leseren får en innføring i teorier og metoder som utvikler «det indre blikk» for mellomlederens betydning. 
  • For det tredje som veikart for fremtidskommunen og transformative mekanismer. 
Boka er skrevet for studenter i ledelsesfag og kommunalkunnskap på universitets- og høyskolenivå. Den er nyttig som kurslitteratur i etter- og videreutdanning, og passer godt for alle som interesserer seg for leder- og organisasjonsutvikling i offentlig sektor. 

Harald Baldersheim er professor emeritus ved Universitetet i Oslo. Han har som forsker og rådgiver fulgt organisasjons- og demokratiutviklingen i kommunene gjennom flere tiår. 
Are Vegard Haug er seniorforsker ved Velferdsforskningsinstituttet NOVA ved OsloMet og Senter for anvendt kommunalforskning (SAKOM) ved Universitetet i Agder. Han har bl.a. forsket på digitalisering av offentlig sektor og velferdsstatens utfordringer i møte med demografiske endringer.
Linda Hye er forsker ved Senter for anvendt kommunalforskning ved Universitetet i Agder og underviser i etter- og videreutdanningsprogrammer for kommunale ledere. 
Morten Øgård er professor i statsvitenskap og ledelsesfag ved Universitetet i Agder og faglig leder av Senter for anvendt kommunalforskning (SAKOM). Han er leder for det erfaringsbaserte studieprogrammet Master i ledelse, og underviser i flere nasjonale lederprogrammer. 
Forfattere:
ISBN:
9788245035612
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
249
Den kommunale mellomlederen