Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Språk
Bokmål
Format

Heftet

Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
På lager - sendes nå
399,-

Den gylne trekant
Sikkerhet og beredskap i kriminalomsorgen

Kriminalomsorgens oppgave er å ivareta sikkerhet og tilbakeføring for personer som gjennomfører varetekt og straff. Hva betyr sikkerhet i denne sammenhengen? Og hva betyr sikkerhets- og beredskapsarbeid i kriminalomsorgen i et større samfunnsperspektiv?

Den gylne trekant presenterer sikkerhetsarbeid på individ-, organisasjons- og samfunnsnivå. Boken beskriver ulike perspektiver på sikkerhet, risiko og beredskap, og hvordan disse kan komme til uttrykk i kriminalomsorgen.

Sikkerhet handler om det vi gjør for å beskytte noe som er av verdi. For å oppnå sikkerhet i en organisasjon, må man jobbe med mange virkemidler samtidig. Boken tar utgangspunkt i både organisatoriske, dynamiske og menneskelige samt statiske og teknologiske tiltak. Det er summen av disse virkemidlene som utgjør sikkerhet i kriminalomsorgen. 

Boken er relevant for både praktikere, studenter, aspiranter og øvrige som har interesse innenfor fagfeltene sikkerhet og beredskap.

Tom Are Jensen Normann jobber i dag i Kriminalomsorgsdirektoratet. Han har erfaring fra både Forsvaret nasjonalt og internasjonalt, som sikkerhetskonsulent for private og offentlige virksomheter og fra kriminalomsorgen. Han har blant annet jobbet ved Romerike fengsel, Ullersmo avdeling. I tillegg har han vært høgskolelektor ved Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter hvor han var fagområdeansvarlig for sikkerhet. 
Forfattere:
ISBN:
9788245033076
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
231
Den gylne trekant