Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Demokrati og diktatur, e-bok
Språk
Bokmål
Format

E-bok

E-bok i salg / nedlastbar / les info først
409,-

Demokrati og diktatur, e-bok

Hva er egentlig et demokrati, og hvordan kan vi måle det? Hvilke forhold gjør et demokrati robust, og hva kan føre et land i mer autoritær retning? Og har demokrati noe å si for økonomisk utvikling, ulikhet eller utdanningspolitikk?

Denne boken gir en bred innføring i hva et demokrati er, hvordan et demokratisk styresett skiller seg fra et diktatur, og hvordan vi går frem for å måle forskjellige politiske regimer. Den gjør rede for årsaker til demokratisering og demokratisk stabilitet, og hvilke økonomiske og andre effekter demokrati kan ha. Slik vil den være et kjærkomment og viktig tilskudd til pensumlitteraturen for studenter i statsvitenskap og andre samfunnsvitenskapelige fag. Boken er også et forskningsbasert bidrag til den bredere samfunnsdebatten om demokratiet og dets årsaker og effekter.

Boken gir en god oversikt over sentrale forskningstema og metodiske utfordringer i den internasjonale demokratiforskningen. Ett trekk ved den politiske utviklingen i verden gjennom historien er at demokratisering ser ut til å gå i bølger og motbølger. Med de senere års utvikling i store land som Brasil, India, Tyrkia og USA, har mange stilt spørsmålet om vi nå er inne i en global autokratiseringsbølge. Ved hjelp av solide metodiske verktøy og nye datasett som Varieties of Democracy, kan man undersøke slike endringer på en mer systematisk måte enn tidligere. 

Carl Henrik Knutsen (f. 1981) er blant landets fremste demokratiforskere. Han er professor i statsvitenskap og forskningsgruppeleder ved Universitetet i Oslo og har en bistilling som seniorforsker ved PRIO. Knutsen er en av lederne for det internasjonale Varieties of Democracy-prosjektet, og han leder også flere andre større prosjekter, blant annet et ERC-prosjekt om politikk i diktaturer.
Forfattere:
ISBN:
9788245039474
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
223
Demokrati og diktatur, e-bok