Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
kommer Demokrati i arbeidslivet
Språk
Bokmål
Format

Heftet

Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
499,-
Forventes utgitt 30.07.2024

Vi åpner for forhåndskjøp 180 dager før planlagt utgivelsesdato.

Demokrati i arbeidslivet
Den norske samarbeidsmodellen som konkurransefortrinn

På sitt beste er norsk arbeidsliv preget av demokratiske prosesser, tillitsbaserte relasjoner og velfungerende ordninger for maktutjevning, og har godt arbeidsmiljø, høy lønnsomhet og stor omstillingsevne som effekter.  Dette er skapt gjennom mer enn hundre år med både konflikter og samarbeid mellom partene i arbeidslivet. 

Ny digital teknologi er allerede gjennomgripende i dagens arbeidsliv. Vi vet at dette kommer til å gjelde enda mer i årene fremover og at det vil by på store utfordringer.   

Ansatte, tillitsvalgte og ledere som har praktiske samarbeidsferdigheter har forutsetninger til å finne mulighetene i disse utfordringene. Dette krever at ansatte, tillitsvalgte og leder er godt trent i meningsbrytning, utforsking, felles problemløsning og beslutning. 

Boka viser hvordan demokratiet i arbeidslivet skaper et bredt lederskap som fungerer som en innovasjonsmotor og utvikler virksomhetenes evne til å levere på kvalitet, samfunnsoppdrag og verdiskaping, og derfor styrker samfunnsdemokratiet.


Lisbeth Øyum er seniorforsker ved SINTEF Digital. Hun er dr. ing i organisasjonsfag og teknologiledelse ved NTNU Indøk. Hennes forskningsområder er det norske medvirkningssystemet, partssamarbeid, og organisasjonsutvikling. 

Johan E. Ravn er sjefforsker ved SINTEF Digital og professor i organisasjonsfag ved Nord universitet. Han er dr. ing.  fra NTNU Indøk. Hans forskningsområder inkluderer aksjonsforskning, sosioteknisk systemteori og partsrelasjoner.

Andreas D. Landmark er seniorforsker ved SINTEF Digital. Han er sivilingeniør fra NTNU-IDI og har forsket på bruk av digitale verktøy for styring og ledelse av komplekse organisasjoner.

Tore Nilssen, pensjonert, har vært forskningssjef ved SINTEF Teknologiledelse og instituttsjef ved IFIM. Han er utdannet industrisosiolog fra Universitetet i Trondheim, og har arbeidet som arbeidsforsker og aksjonsforsker i tett samarbeid med bedrifter og organisasjoner siden 1980.
Forfattere:
ISBN:
9788245050561
Utgitt:
Utgave:
2
Demokrati i arbeidslivet