Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Demens og grunnleggende psykologiske behov
Forfattere:
ISBN:
9788245027020
Utgitt:
Utgave:
1
Demens og grunnleggende psykologiske behov

Demens og grunnleggende psykologiske behov
Personsentrert omsorg

Personsentrert omsorg bygger på omsorgsfilosofien til den britiske sosialpsykologen Tom Kitwood, og skal ligge til grunn for all demensomsorg i Norge. Sentralt i personsentrert omsorg er at alle mennesker har de samme grunnleggende psykologiske behovene for identitet, tilknytning, aktivitet, tilhørighet og trøst. Behovene forsvinner ikke når en person får en demenssykdom, men de kan tre fram på en annen måte på grunn av sykdommen. 

Boken gir praktiske råd om hvordan helse- og omsorgspersonell kan hjelpe personen med demens med å dekke disse behovene.
Format
Språk
Forventes utgitt 16.11.2021
Antall
329,-