Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Demens og grunnleggende psykologiske behov, e-bok
Språk
Bokmål
Format

E-bok

E-bok i salg / nedlastbar / les info først
319,-

Demens og grunnleggende psykologiske behov, e-bok
Personsentrert omsorg

Omsorgsfilosofien personsentrert omsorg, beskrevet av den britiske sosialpsykologen Tom Kitwood, er de seneste tiårene blitt den mest utbredte omsorgsfilosofien i demensomsorgen. De fleste som arbeider med personer med demens, vil nok gjerne gi personsentrert omsorg, men hva betyr det i praksis? Er personsentrert omsorg det samme som helhetlig sykepleie eller individuelt tilrettelagt omsorg?

Kitwood legger vekt på de grunnleggende psykologiske behovene for identitet, tilknytning, inkludering, meningsfull aktivitet og trøst. Alle mennesker har disse behovene, men hos personer med demens kan de tre frem på en annen måte etter hvert som demenssykdommen utvikler seg.

Denne boken utdyper hva behovene handler om, og gir praktiske råd om hvordan helse- og omsorgspersonell kan støtte personen med demens i å få dekket de grunnleggende psykologiske behovene.

Marit Mjørud og Janne Røsvik, er sykepleiere med ph.d. De er ansatt som forskere ved Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse og har lang erfaring fra fagutviklingsarbeid knyttet til personsentrert omsorg i kommunehelsetjenesten.

Forfattere:
ISBN:
9788245039436
Utgitt:
Utgave:
1
Demens og grunnleggende psykologiske behov, e-bok