Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
De mangfoldige realfagstekstene
Språk
Bokmål
Format

Heftet

Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
På lager - sendes nå
469,-

De mangfoldige realfagstekstene
Om lesing og skriving i matematikk og naturfag

Realfagene byr på informative, men også krevende fagtekster for elevene, både når de skal lese og skrive. Samtidig er det avgjørende at de makter å tilegne seg fagenes tekster for å lykkes.

Forfatterne tar utgangspunkt i observasjoner og intervjuer de har gjort i skolen, og i analyser av de tekstene som benyttes i naturfag og matematikk, hvor både skriftlig verbalspråk og andre visuelle representasjoner spiller en viktig rolle. Boka gir kunnskaper om de to fagenes tekstverden og viser hvordan en kan arbeide med lesing og skriving i matematikk og naturfag. Samtidig sier den noe mer allment om arbeid med lesing og skriving som grunnleggende ferdighet i alle fag.

Boka er skrevet for lærere i grunnskole og videregående opplæring, for lærerstudenter, læremiddelutviklere, forskere og lærerutdannere.

Eva Maagerø er førsteamanuensis og Dagrun Skjelbred er professor ved Høgskolen i Vestfold. Begge har lang erfaring som norsklærere og
som forfattere av fagbøker for høyere utdanning.

Forfattere:
ISBN:
9788245008685
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
218
De mangfoldige realfagstekstene