Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Danningsperspektiver i kroppsøvingsfaget
Språk
Bokmål
Format

Heftet

Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
På lager - sendes nå
469,-

Danningsperspektiver i kroppsøvingsfaget

Hva slags fag skal kroppsøving være? Hvordan praktiseres faget i skolen? Hva skal studentene lære i sin kroppsøvingslærerutdanning?

Denne fagboken berører aktuelle problemstillinger og utfordringer som kroppsøvingsfaget står overfor. Et hovedpoeng i boken er et antatt eksisterende misforhold mellom fagets overordnete føringer, der dannings- og læringsaspektet vektlegges, og en idrettsteknisk og prestasjonsorientert undervisningspraksis. Allmenndanning står sentralt i dagens fagplan og er sterkt vektlagt i fremtidige nasjonale føringer som Ludvigsen-utvalgets stortingsmeldinger og nasjonale retningslinjer for femårig GLU-utdanning. Dette er også utgangspunkt for drøftelsene i boken, et vitenskapelig, kritisk fagperspektiv som blant annet ser nærmere på aspekter som fagets danningshistorie og danningsmodeller, kroppsidealer og kroppspraksiser, den gode kroppsøvingslæreren og fagets status i vår tid. Boken gir også oversikt over nyere forskning på fagfeltet.

Boken er skrevet med tanke på studenter i ulike idretts- og kroppsøvingsutdanninger. Den er også aktuell for forskere, politikere, ledere, lærere og trenere som arbeider innenfor organisert idrett eller i skolen, og for foreldre med barn og unge i skole- og idrettsliv.

OVE OLSEN SÆLE arbeider ved Høgskulen på Vestlandet (HVL), campus Bergen, AL-idrettsseksjonen. Han har tidligere utgitt bøkene Helt eller delt menneske et basketak med vår kropp/sjel-dualisme (2010), Fair play et dydsetisk perspektiv på idretten (2013) og Med Gud på banen. Idrett og religion en flerdimensjonal tilnærming (2015) og vært medredaktør på Pedagogisk grunnlagstenkning og credo. Fra student til barnehagelærer (2015).

Forfattere:
ISBN:
9788245020847
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
232
Danningsperspektiver i kroppsøvingsfaget