Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Dødshjelp
Språk
Bokmål
Format

Heftet

Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
Forventes utgitt 09.08.2022
329,-

Dødshjelp
Begreper, definisjoner, lover, klinikk og etikk

Boka er skrevet av dr.art. Lars Johan Materstvedt (f. 1960), professor i filosofi og medisinsk etikk ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) i Trondheim. Materstvedt har forsket på dødshjelp i over 20 år, inkludert som ansatt i Kreftforeningen. 


Boka retter seg mot personer fra en rekke fagfelt som på ulike vis enten forsker på dødshjelp eller tangerer temaet på forskjellige måter. Den henvender seg også til leger, sykepleiere og annet helsepersonell, studenter innen helsefagene, politikere, stortingsrepresentanter, journalister og kommentatorer, ideelle verdibaserte organisasjoner og den engasjerte borger. Dødshjelpfeltet er preget av mye uklarhet og mange misforståelser om fundamentale skillelinjer og begreper, og denne boken bidrar med viktig «ryddearbeid» i så måte.

Forfattere:
ISBN:
9788245039283
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
123
Dødshjelp