Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Crossover
Forfattere:
ISBN:
9788245034264
Utgitt:
Utgave:
4
Sider:
326
Crossover

Crossover
Practical and technical English: a multipurpose reader

Crossover har som formål å gi leseren et allsidig og effektivt engelsk språk som fremmer kommunikasjon og samarbeid. Dagens studenter skal som fremtidens yrkesutøvere løse både kjente og ukjente oppgaver, og det i en verden der mangfoldet øker, både hjemme og ute. 

Alle er invitert!

Denne populære læreboka er skrevet spesielt for studenter som skal lære seg praktisk, sosial og forretningsmessig engelsk. Boka brukes blant annet ved forkurs for teknisk og maritim høgskoleutdanning og ved en rekke fagskoler over hele landet. Tekstvalget er gjort med omhu for å utvide studentenes kunnskap og kompetanse på faglige, flerkulturelle, mellommenneskelige og tekniske områder, og kan slik sett være nyttig for alle engelskstudenter.

Verden forandrer seg

Denne fjerde utgaven av Crossover er nøye oppdatert, og behandlingen av temaene globalisering, teknologi, miljø og energi er gjennomgående revidert. Nye områder er kommet til, som migrasjon og kunstig intelligens. Videre er det lagt vekt på å synliggjøre hva som har endret seg i Norges forhold til Europa og verden ellers. 

Format
Språk
Forventes utgitt 03.08.2021
Antall
639,-