Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Coaching
Språk
Bokmål
Format

Innbundet

Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
På lager - sendes nå
629,-

Coaching
Hva - hvorfor - hvordan

Coachingfaget har vært gjennom en rivende utvikling siden første utgaven av Coaching - hva hvorfor hvordan ble utgitt i 2003. Fra å være et fag som i stor grad baserte seg på egenutviklete metoder, ser vi nå en utvikling mot et sterkere og mer samstemt teori- og metodegrunnlag.

Coaching - hva hvorfor hvordan 2. utgave har beholdt kapittelstrukturen fra forrige utgave, men alt innhold, herunder teori, eksempler og metoder er oppdatert i henhold til ny forskning. Flere nye temaer er også kommet til. Til sammen gjør dette at vi nå har fått en mer helhetlig bok, basert på ny og forskningsbasert kunnskap innenfor coachingfaget og tilhørende fagområder. Av nye temaer kan vi nevne:

Trender, kjennetegn og motstridende trekk ved coaching
Utviklingshjulet og formålet med de ulike prosessene i coaching
Indre motivasjon og selvbestemmelse
Positiv psykologi, sterke sider og fallgruver
Evidensbaserte coachingmetoder
Makt og asymmetri i coachingrelasjonen
Tilbakemelding og trekantsamtaler
Bevissthet og erkjennelse, Nå-øyeblikk og av gjørende endringsøyeblikk
«Røde flagg» (varselsignaler om at fokuspersonen heller kan trenge terapi)
Etiske dilemmaer og etiske prinsipper
Effekten av et læringsorientert tankesett
Intuisjon forklart som følelser i bevissthetens ytterkant

Boken har fire deler og begynner med en teoretisk innføring i faget og dets historie, deretter følger en gjenomgang av teori med eksempler, og en innføring i coachingferdigheter og virkemidler. Siste del gir en gjennomgang av gode coachingmetoder, samt spørsmål til refleksjon og øvelser. Boken kan enten leses sammenhengende, eller benyttes som oppslagsverk og inspirasjon og bevisstgjøring i forbindelse med utøvelse av coaching. Den inneholder mange eksempler på coaching og tips til øvelser man selv kan gjøre.

Susann Gjerde har doktorgrad i ledelse og organisasjon fra Handelshøyskolen NMBU, er utdannet siviløkonom fra Universitetet i Fribourg, Sveits, samt master of science med spesialisering i organisasjonspsykologi fra Handelshøyskolen BI. Hun er også sertifisert coach fra The Coaches Training Institute (CTI), London. Hun har arbeidet som coach og organisasjonskonsulent siden 2000 og har undervist på diverse bachelor- og masterprogrammer i Skandinavia siden 2001. Hun arbeider i dag som førsteamanuensis ved Markedshøyskolen, Campus Kristiania, der hun forsker på og underviser i bla ledelse, lederutvikling, coaching, identitet og rolle.

Forfattere:
ISBN:
9788245009699
Utgitt:
Utgave:
3
Sider:
296
Coaching