Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Bygd i bevegelse - Inderøys historie
Språk
Bokmål
Format

Innbundet

Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
På lager - sendes nå
719,-

Bygd i bevegelse - Inderøys historie
Bind 2: 1935-2012

Dette er det andre av to bind med bygdehistorie for hele Inderøy kommune for tida etter 1800. Det første bindet kom i 2018 og skildret den vakre fjord- og jordbruksbygda innerst i Trondheimsfjorden fram til mellomkrigstida. 
 
Denne gangen fortsetter historien fram til vår egen tid. Det blir en historisk reise gjennom andre verdenskrig og okkupasjon til etterkrigstidas velstandsvekst med elektrifisering av alle grendene, innlagt vann og vannklosett, men også nye avfalls- og miljøproblem. Framveksten av massebilismen bidro til å endre både bosettings- og arbeidsmønster, og pendling ble en del av hverdagen for mange. Fjorden skiftet ham fra samferdselsåre til fritidsarena. 
 
Dugnadskommunen ble avløst av velferds- og arbeidsplasskommunen, og gjennom to politiske prosesser ble dagens Inderøy kommune skapt. Et rikt og levende organisasjons- og kulturliv gjennom hele perioden la fundamentet for utviklingen av Inderøy som kulturkommune. 

Astrid Wale (f. 1958) er førsteamanuensis ved Nord universitet. Hun har doktorgrad i historie, og har tidligere skrevet om Orkdal kommunes historie, Trondheim Energiverk, Den allmennvitenskapelige høgskolen / Universitetet i Trondheim, Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab og Norges geologiske undersøkelse.
Forfattere:
ISBN:
9788245034394
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
372
Bygd i bevegelse - Inderøys historie