Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Byens skjulte årer
Språk
Bokmål
Format

Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
På lager - sendes nå
390,-

Byens skjulte årer
Vann og avløp i Bergen gjennom 150 år

I 1855 fikk Bergen Norges første moderne vannverk. Vann under trykk ble hentet fra Svartediket og fordelt utover i byen gjennom et nett av støpejernrør. Vannverket revolusjonerte dagliglivet til folk som nå kunne få innlagt vann i husene. Det var også en forutsetning for den industrielle veksten i byen i andre halvdel av 1800-tallet. Vannverket førte også til en gryende modernisering av avløpsnettet. Først da det ble allmennt tillatt med vannklosetter i Bergen etter 1910, ble det satt i gang en systematisk utbygging av kloakkene. I de 150 år som har gått, har vann- og avløpssystemet i Bergen måttet takle stadig nye utfordringer. Byens kompliserte topografi har gjort utbyggingen særlig krevende. De siste femti år har stadig strengere krav til kvaliteten på drikkevannet og til miljøtilstanden i vassdrag og sjø gjort det nøpdvendig med nye drikkevannkilder, samt store overføringssystemer og renseanlegg både for vann og avløp.
Forfattere:
ISBN:
9788241903809
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
297
Byens skjulte årer