Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Byen og kunnskapen
Språk
Flerspråklig
Format

Innbundet

Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
På lager - sendes nå
499,-

Byen og kunnskapen
Dknvs skrifter 2014 nr. 2

Da Trondheim by feiret sitt 1000-arsjubileum i 1997, valgte Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab (DKNVS) a markere dette med formidlingsprosjektet «Byen, elven og kunnskapen». Med ukentlige arrangementer onsket man a formidle kunnskap overfor et bredt publikum. Fra og med historiker Kjell Haarstads foredrag «Karolinerne beleiring og undergang» 8. januar 1997, var prosjektet en suksess.

Kjell Haarstads foredrag innleder denne artikkelsamlingen, som gir et innblikk i noen av de tema og fagomrader som har blitt dekket gjennom prosjektets na 17-arige historie. For da byjubileet vel var over, var det formidlingsprogrammet som i dag gar under navnet «Kunnskapsbyen» allerede etablert som en institusjon, og det var ingen grunn til a gi seg.

Boka er i to deler «Trondheim og Midt-Norge» og «Ut i verden verden inn til Trondheim». I bokas forste del gir seks forfattere bidrag som dekker tema som spenner fra jernutvinning i Midt-Norge i eldre tid, middelalderens myntproduksjon i Trondheim, villreinfangst og verdensarv, livssituasjonen for enker og enkemenn pa 16-, 17- og 1800-tallet, vi kan lese om granmeisens vintertilvarelse og menneskets atferdsbiologi, foruten altsa om karolinernes mislykkede forsok pa a innta Trondheim i 1718.

I bokas andre del blir vi, gjennom fem artikler, tatt med pa en reise fra Galápagos i sor, via Middelhavet, til Svalbard i nord og til Afghanistan i ost. Sapfos dikting, en vandring i Darwins fotspor, streiftog gjennom historie og kultur pa greske oyer, Svalbards kulturminner og odeleggelse av kulturminner i Afghanistan er noen av temaene i denne delen av boka. I tillegg finner vi innledende artikler som forteller «Kunnskapsbyens» historie, og ser det i sammenheng med fagfeltet
forskningsformidling

Forfattere:
(red.)
ISBN:
9788245017410
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
176
Byen og kunnskapen