Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
kommer Byen er Bergen, brettbok
Språk
Bokmål Bokmål
Format

Digital ressurs

12 md. abonnement

Digital ressurs

12 md. abonnement

Heftet

Forventes utgitt 01.08.2024
275,-

Byen er Bergen, brettbok
Introduksjon til norsk språk, A1 - A2. Rask progresjon.

Byen er Bergen er en bergensbasert innføringsbok i norsk språk på nybegynnernivå. Læreverket har en rask progresjon fra A1 til A2 og fokuserer på utvikling av kommunikative språkferdigheter. Målformen i læreverket er normert bokmål som samsvarer med bergensdialekten. Engelsk brukes gjennomgående som hjelpespråk, og Byen er Bergen kan derfor brukes både på norskkurs og til selvstudium. 

Læreverket er spesielt tilpasset studenter på universitetsnivå som kommer til Bergen for et semester eller to, men det passer også for andre som ønsker å lære norsk med rask progresjon.
Forfatterne arbeider ved Universitetet i Bergen og underviser i norsk for internasjonale studenter og ansatte. 
___________________

Byen er Bergen is a Bergen-based Norwegian language introductory textbook for beginners. It progresses rapidly from A1 to A2 and focuses on developing communication skills. The language variant used in this textbook is standardized Norwegian bokmål that corresponds to the Bergen dialect. English is used as an auxiliary language throughout the book, and Byen er Bergen is therefore suitable both for students taking Norwegian courses and for self-study.

This textbook has been written especially for students at university level who come to Bergen for a semester or two, but it is also suitable for others who want a quick introduction to the Norwegian language.
The authors work at the University of Bergen and teach Norwegian to international students and employees.
Forfattere:
(red.)
ISBN:
9788211048226
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
270
Byen er Bergen, brettbok