Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Bruk av lastebilkran
Språk
Bokmål Bokmål
Format

Digital ressurs

12 md. abonnement

Digital ressurs

12 md. abonnement

Heftet

Digital ressurs i salg
289,-

Bruk av lastebilkran
Sikre kran- og løfteoperasjoner

Opplæringsvirksomheter og kranbransjen spesielt har lenge etterlyst et oppdatert opplæringsmateriell til bruk i sertifisert opplæring av lastebilkranførere. I takt med kranfagets utvikling, endringer i lovverk og forskrifter, større og mer avanserte lastebilkraner og økte krav fra arbeidsgivere, er bredere kompetanse og økt forståelse hos lastebilkranføreren etterspurt. I Bruk av lastebilkran er dette vektlagt etter initiativ fra Kranteknisk Forening (KTF). 

Denne læreboka retter seg i hovedsak mot fremtidige lastebilkranførere og elever i kran- og løfteoperasjonsfaget, som gjennom lov og forskrift er pålagt å gjennomføre opplæring som fører fram til kompetansebevis G8-lastebilkraner. Vi ser også at arbeidsgivere, kraneiere, krankontrollører, sakkyndige virksomheter, leverandører, HMS-personell innen bygg og anlegg og medarbeidere i kran- og løftebransjen vil ha stor nytte av denne fagboka. Det er også utarbeidet et instruktørmateriell, med bl.a. powerpoint-presentasjoner med illustrasjoner fra boka. Dette kan bestilles fra forlaget.

Fagboka er den tredje i serien: «Sikre kran- og løfteoperasjoner» som ellers omfatter: 

  • Knut Førland & Kjell Helge Stadum Mobilkranføreren
  • Knut Førland Bruk av løfteredskap
Forfattere:
ISBN:
9788280211712
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
181
Trinn:
VG3
Bruk av lastebilkran