Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Broer og speil
Forfattere:
(red.)
ISBN:
9788245033922
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
183
Broer og speil

Broer og speil
Fortellinger i barnehagen-et samfunnsvitenskapelig og religionsfaglig perspektiv

I boka Broer og speil drøfter forfatterne fortelling i lys av interkulturell kompetanse, barns stedsfortellinger, historiebevissthet, hellige tekster, meningsdanning, samisk kultur, narrativ etikk og et etisk blikk på varianter av et folkeeventyr.

Målgruppen er først og fremst barnehagelærerstudenter og barnehagelærere, men også andre som er opptatt av fortelling.

Bokas forfattere underviser i samfunnsfag og religion, livssyn og etikk ved Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning: Svein Sando, Sølvi Ann Fætten, Arnt Nordli, Marianne Schram, Gjertrud Stordal og Marit Halset Svare.

Redaktør er Svein Sando. Han har også skrevet to av kapitlene i boka. Sando er professor i RLE med vekt på etikk, ved DMMH i Trondheim. Han har publiseringer på et bredt felt (fra arkitektur til matematikk), med tyngdepunkter i teknologietikk og profesjonsetikk.
Format
Språk
Forventes utgitt 08.02.2022
Antall
Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
379,-