Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Boreslamteknologi
Språk
Bokmål
Format

Heftet

Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
På lager - sendes nå
659,-

Boreslamteknologi
Teori og praksis

Boken er først og fremst skrevet som en lærebok for boreledere og boresjefer, og som er en generell innføring i boreslamteknologi for boreslamingeniører. Deler av boken kan og brukes ved tårnarbeiderkurs.

Den gir en teoretisk innføring i boreslamteknologi med særlig vekt på de fundamentale prinsipp og reaksjonsmønstre som styrer oppførselen til en borevæske og på den gjensidige påvirkning som foregår mellom slammet og formasjonene det bores i. Boken gir også en praktisk veiledning i slammets funksjoner og vedlikehold under boring på en rigg.

OLAV SKJEGGESTAD er cand.real. og dr.philos i fysikk fra Universitetet i Oslo, og var professor i eksperimentell elementærpartikkelfysikk ved Universitetet i Bergen 1972-1980. Etter et års sykepermisjon tok han til som hjelpearbeider (roustabout) i Nordsjøen, siden 1982 som slamingeniør. Han har erfaring fra flere ulike borefartøy med både vann- og oljebasert slam, og har vært instruktør ved kurs i slamteknologi for tårnarbeidere, boresjefer og slamingeniøreer.

Forfattere:
ISBN:
9788241900105
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
153
Boreslamteknologi