Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Bokføringsloven
Språk
Bokmål
Format

Innbundet

Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
På lager - sendes nå
1 199,-

Bokføringsloven
Med kommentarer til lov, forskrifter og god bokføringsskikk

Boken gir kommentarer til bestemmelsene i bokføringsloven av 2004 med forskrifter. 
I kommentarene omtales forarbeider, bokføringsstandarder og uttalelser om god bokføringsskikk, uttalelser fra Skattedirektoratet og Finansdepartementet, relevante artikler og andre kilder. Tredje utgave er oppdatert med bokføringsreglene pr. januar 2020. I tillegg er omtalen på enkelte områder utvidet.

Bokføring danner grunnlaget for finansiell rapportering, herunder årsregnskap, skattemeldinger for formues- og inntektsskatt mv., skattemeldinger for merverdiavgift og a-meldinger på lønnsområdet.

Av den grunn er bokføringsreglene sentrale for interne regnskapsfunksjoner og for eksterne regnskapsførere. Revisorer skal på sin side se til at foretakene oppfyller plikten til ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon i samsvar med bokføringsreglene. Ved offentlig etterkontroll kreves det at kontrollørene har inngående bokføringskompetanse. Studenter som skal lære seg regnskapsføring, revisjon eller annet kontrollarbeid har på samme måte behov for å tilegne seg kunnskaper om bokføringsreglene.

Jan Terje Kaaby er siviløkonom, statsautorisert revisor og autorisert regnskapsfører. Han arbeider som Senior Manager i Fagavdelingen i BDO AS, etter flere år som fagansvarlig innenfor bokføring i blant annet Regnskap Norge og Deloitte AS. 

Han har også vært sekretær i Bokføringsstandardstyret, medlem av Regnskapsstandardstyret, leder av NRS Fagutvalg små foretak, sekretær i Bransjestandardutvalget for god regnskapsføringsskikk og sekretær i lovutvalget som utredet ny revisorlov (NOU 2017: 15) og ny regnskapsførerlov (NOU 2018: 9). 

Han er mye brukt som artikkelforfatter og foreleser innenfor bokføringsregelverket, blant annet av Revisorforeningen, Regnskap Norge og Skattebetalerforeningen.
Forfattere:
ISBN:
9788245032123
Utgitt:
Utgave:
3
Sider:
700
Bokføringsloven