Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Boikott i arbeidskampsammenheng
Forfattere:
ISBN:
9788245021929
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
528
Boikott i arbeidskampsammenheng

Boikott i arbeidskampsammenheng

Bruk av boikott som kampmiddel er undergitt særskilt regulering gjennom boikottloven av 1947. Boikott kan benyttes som kampmiddel mellom forbrukere og bedrifter, næringsdrivende imellom, eller mellom fagforeninger og arbeidsgivere som ledd i arbeidskampen. Denne boken diskuterer rettsspørsmål som oppstår når boikott benyttes som virkemiddel i arbeidskampen, og er dermed et bidrag til disiplinen kollektiv arbeidsrett.

Boikottloven oppstiller en rekke skjønnsmessige kriterier som gjør en boikott «rettsstridig». Boken foretar en systematisk analyse både av hvilke handlinger og unnlatelser som konstituerer en «boikott» etter boikottloven, og av de mange rettsstridsvilkårene som oppstilles. Analysen favner over et vidt spekter av fag, herunder erstatningsrett, strafferett, konstitusjonell rett, menneskerettigheter, EU/EØS-rett og rettshistorie, i tillegg til den kollektive arbeidsretten. Formålet med fremstillingen er å klargjøre grensen mellom den lovlige og den ulovlige boikott.

Boken er basert på Kurt Weltziens doktoravhandling ved UiO med samme navn.

Kurt Weltzien er advokat med møterett for Høyesterett. Han arbeider i Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO).

Format
Språk
På lager - sendes nå
Antall
Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
1 039,-