Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Bo lenger hjemme
Språk
Bokmål
Format

Heftet

Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
På lager - sendes nå
429,-

Bo lenger hjemme
- nye utfordringer for hjemmetjenesten

Kommunene i Norge står midt i en omstillingsprosess hvor intensjonen er at innbyggerne som har behov for helse- og omsorgstjenester skal bo hjemme så lenge som mulig. 

I denne boken viser forfatterne hvordan organisasjonsstruktur og organisasjonskultur preger ansattes samhandling med pasienter, pårørende og annet helsepersonell. Den virkeligheten som ansatte møter i dagens hjemmetjeneste, er et resultat av mange reformer som har kommet fordi samfunnet har endret seg, og på grunn av endringer i folkehelse og sykdomsutvikling. 

Boken tar blant annet for seg følgende:
  • Den multisyke pasienten
  • Helhetlig pasientforløp i hjemmet
  • Tidsmiljø i hjemmetjenesten
  • Frivillighet i hjemmetjenesten
  • Velferdsteknologi
  • Kompetanse, fagutvikling og innovasjon i hjemmetjenesten.

Boken vil være nyttig for bachelorstudenter, masterstudenter og ansatte i høyskole- og universitetssektoren og alle ansatte i helse- og omsorgstjenesten. 

Solrun Holm er sykepleier. Hun har embetseksamen i sykepleievitenskap fra Universitetet i Tromsø og doktorgrad i studier av profesjonspraksis fra Nord universitet. Hun har arbeidet i mange år i universitets- og høgskolesektoren, men i dag arbeider hun som FoU-leder i Åpen omsorg i Vestvågøy.

Heidi Wiik er vernepleier. Hun har jobbet i over tyve år i kommunehelsetjenesten og har disse årene hovedsakelig arbeidet som leder – både innenfor tjenester til personer med utviklingshemming, tradisjonell hjemmesykepleie og på sykehjem for personer med demens. Hun arbeider i dag som IKT-koordinator i Vestvågøy.
Forfattere:
ISBN:
9788245022490
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
204
Bo lenger hjemme