Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Blodprøver
Språk
Bokmål
Format

Heftet

Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
På lager - sendes nå
449,-

Blodprøver

Blodprøver, 2. utgave, gir en grunnleggende innføring i bruk, bakgrunn og tolkning av de mest brukte blodprøvene. Boken inneholder relevante kliniske opplysninger, og vil kunne brukes som et godt verktøy i klinisk arbeid.

Boken er inndelt i tre hoveddeler: en generell del som handler om blant annet praktisk blodprøvetaking, en alfabetisk oppslagsdel som beskriver blodprøver, og en del som tar for seg utvalgte organprøver og prøvesamlinger. I denne andre utgaven av
Blodprøver er den første delen, «Praktisk blodprøvetaking», betydelig omskrevet, utdypet og oppdatert i forhold til forskning.

Laboratoriemedisinen utvikler seg rask. Nyere blodprøver er lagt til i denne utgaven av boken, mens en blodprøvetype er mindre aktuell og derfor fjernet.

Bokens primære målgruppe er sykepleiere, men også medisinstudenter, bioingeniører og andre yrkesgrupper i helsevesenet kan dra stor nytte av den.

Peter Fahmy er lege, og Troels Bygum Knudsen er forsker ved Hvidovre sykehus, Danmark.

Forfattere:
(Oversetter)
(Illustratør)
(Illustratør)
ISBN:
9788245009767
Utgitt:
Utgave:
2
Sider:
194
Blodprøver