Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Bevisbedømmelse i praksis
Forfattere:
ISBN:
9788245006827
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
269
Bevisbedømmelse i praksis

Bevisbedømmelse i praksis

Bevisbedømmelse har stor betydning i det praktiske rettsliv, men har lenge vært et neglisjert tema i juridisk litteratur. Denne boken belyser ulike sider ved juridisk bevisbedømmelse slik den utspiller seg i praksis. I mer enn hundre straffesaker for lagmannsretten har forfatteren observert rettens rådslagning etter at hovedforhandlingen var avsluttet.

Fremstillingen tar som utgangspunkt at bevisbedømmelse dreier seg om å trekke slutninger, vurdere fortellinger og søke forklaringer. Dette utdypes med eksempler fra domskonferanser og domstekster. Boken setter også søkelyset på domskonferansen som beslutningsarena.

Boken henvender seg i første rekke til dommere, advokater og jusstudenter, men kan leses med utbytte av alle med interesse for det praktiske rettsliv.

Eivind Kolflaath er førsteamanuensis ved Det juridiske fakultet og Institutt for filosofi og førstesemesterstudier, Universitetet i Bergen, og har publisert en rekke artikler om bevisbedømmelse i juridiske tidsskrifter. I 2004 publiserte han boken Språk og argumentasjon – med eksempler fra juss. For dette bokprosjektet vant han Fagbokprisen 2003.

Format
Språk
På lager - sendes nå
Antall
Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
539,-